KONTAKT · CONTACT

Gostilna Krhne

Glavni trg 5

5271 Vipava, Slovenija

+386 40 166 932

krhnevipava@gmail.com

 

URNIK · WORKING HOURS

ponedeljek, torek · monday, tuesday:   9:00 – 22:00

sreda · wednesday:   ZAPRTO · CLOSED

četrtek, petek, sobota · thursday, friday, saturday:   9:00 – 22:00

nedelja · sunday:   9:00 – 22:00